Företagslarm – ett led i ett företags säkerhetsarbete

Våra svenska företag börjar ta säkerheten på allt större allvar. Detta på grund av dels en orolig omvärld och dels en stigande brottslighet mot företagsverksamheter även här hemma i Sverige. Ett viktig led i ett företags säkerhetsarbete är införskaffandet av ett företagslarm. Ett sådant kan bevaka företagets lokaler dygnet runt, även när verksamheten är nedstängd och de anställda inte finns på plats. Om någon eller något utlöser larmet kan åtgärder skyndsamt vidtas.

Men säkerhetsarbetet involverar även flera andra aspekter. Det kan till exempel handla om att man vill skydda datorerna från hackare som försöker stjäla företagsinformation. Även känslig information om företaget och dess affärer kan behöva skyddas. Om du driver ett e-handelsföretag behöver du även skydda dina kunders personuppgifter och betalkortsuppgifter från att falla i obehöriga händer.

Ett företagslarm skyddar tillgångar och tryggar medarbetarnas säkerhet

Ett stort bekymmer för många svenska företag är stölder och inbrott. Detta är ett av de främsta problemen för alla sorters företag i olika branscher.

Inom detaljhandeln brukar företag använda sig av kamerabevakning för att hålla koll på snattare och andra brottslingar. Men säkerhetsarbetet stannar inte där utan de allra flesta företag använder sig även av någon form av företagslarm. Det finns flera fördelar med att larma företagets lokaler. Till dessa hör att larmet:

  • Skyddar företagets tillgångar. En av de viktigaste sakerna att skydda är för många företag tillgångar av olika slag. Det kan till exempel röra sig om digitala eller fysiska tillgångar, eller immateriella sådana. Genom att larma företagets lokaler kan du förhindra att obehöriga personer obemärkt bryter sig in och stjäl dessa.
  • Förebygger inbrott. Ett företagslarm kan faktiskt också förebygga inbrott – inte bara larma när inbrottet väl sker. Det har nämligen visat sig att blotta förekomsten av ett larmsystem kan förhindra opportunistiska tjuvar från att försöka bryta sig in i lokalerna.
  • Tryggar de anställdas säkerhet. Genom att larma företagets lokaler kan du även trygga dina medarbetare och garantera deras säkerhet. Detta är en nog så viktig fördel och även en god anledning att installera ett larmsystem.

Om du inte redan har ett larmsystem installerat bör du med andra ord överväga att skaffa ett sådant!